Новини

Евроклубът при БТПП представи резултатите на люксембургското и нидерландското председателство на Съвета на ЕС

IMG_7006 Симеон Янев Евроклубът при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отбеляза на традиционна среща вчера резултатите и приоритетите на двете председателства на Европейския съюз. Участие в пресконференцията взеха Председателят на палатата Цветан Симеонов, Председателят на Евроклуба и модератор на срещата Ингрид Шикова, Посланикът на Кралство Нидерландия Том ван Оорсхот, Председателят на Европейската комисия в България Аглика Събева-Цветанова, Почетният консул на Велико Херцогство Люксембург Саша Безуханова, както и зам.-министри от страната и членове на Управителния съвет на промишлената палата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри брифинга и заяви, че желае на всички много, много успешна 2016 година. Той сподели, че основна цел на пресконференцията е да се изтъкнат основните икономически резултати и приоритети на двете председателства в Съвета на Европейския съюз. От своя страна, Шикова анонсира, че Люксембургското председателство е успяло да последва своята традиция и принципи, да постави гражданите в центъра на своето председателство и да следва, и решава много сложни въпроси. Тя допълни още, че Нидерландското председателство е точното председателство в точното време, защото това е страна с висока конкурентноспособност, търговска сила и чувството за святост на живота и на свободата на избор. Почетният консул на Великото Хергоство на Люксембург Саша Безуханова бе измежду първите, които представи резултатите, постигнати в периода на люксембургското президентство на Съвета на ЕС. Сред по-важните резултати, които са застъпени в програмата са, че председателството на Люксембург пое за 12-и път ротационното председателство на ЕС. "Люксембург беше и последното трио от държавите-членки (Италия-Латвия-Люксембург), които имаха ротационно председателство", посочи тя. Безуханова допълни, че Люксембург работи активно за справяне на бежанската вълна. Люксембургското председателство работи и за засилване на външните граници, борба с радикализацията и сътрудничество с трети държави. Тя коментира още, че основните ключови споразумения, които е успял да постигне Люксембург с Европейския парламент са реформите на съда на ЕС, създаването на европейска система за резервационни данни на пътниците, директива за упрекване на презумцията за невинност, опростяване на разпространението на редица публични документи относно предложението за регламент на индекси. Постигнато е и политическо съгласие по отношение на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество и други. Безуханова заяви, че сред най-важните акценти, които са постигнати през изминалите 6 месеца са във връзка с това, че Люксембург е въвел мониторинг в реалната икономика, насърчил е създаването на единни пазари на малките и средни предприятия, постигнал е споразумение относно бюджета на ЕС, приети са инициативи за младежката заетост, отворени се нови свободни работни места, постигнато е равенство между половете на работното място, взети се мерки за справяне с тероризма и трафика на оръжия. По повод резултатите и приоритетите пред Нидерландското председателство, Том ван Оорсхот заяви, че работната програма на Холандия, е насочена върху четири основни области: миграция и международна сигурност, стабилни финанси и солидна еврозона, Европа в ролята на новатор и създател на заетост, и ориентирана към бъдещето политика в областта на климата и енергетиката. „Председателството желае да работи за единен ЕС, който набляга на това, което е от значение за европейските граждани и предприятия, който създава растеж и работни места чрез иновации и е свързан с гражданското общество“, каза Оорсхот. Той допълни, че председателството ще насърчава действия на равнище на Европейския съюз, само ако те са по-ефективни от политиките на национално равнище. На пресконференцията участие взе и Аглика Събева-Цветанова, която представи накратко и „Плана за инвестиции за Европа”, известен още като планът „Юнкер”. Цветанова заяви, че той има за цел да се справи с ниските равнища на инвестиции в следствие на световната икономическа и финансова криза; да се увеличи европейското измерение на знанията на човешкия капитал и на физическата инфраструктура; да се мобилизират финансовите средства за инвестиции и достигане на финансирането на реалната икономика. На срещата бе обърнато и внимание на „Порталът за инвестиционни проекти в Европа”. Там ще се публикуват всякакви проекти, които търсят финансиране. Идеята му е да свързва потенциалните инвеститори с различните проекти от територията на целия Европейски съюз. В самия край на пресконференцията, отново председателят на промишлената палата Цветан Симеонов изрази огромната си благодарност към почетния консул на Люксембург Саша Безуханова, на Негово Превъзходителство Том ван Оорсхот и на представителството на Европейската комисия.