Новини

Намаление от 0.5% на строителната продукция през ноември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г.

По предварителни данни през ноември 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% над равнището от предходния месец. Това съобщиха от НСИ. Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция през ноември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година. Месечни изменения През ноември 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.6%, а от сградното строителство - с 0.1% .