Новини

Около 1 млн. родители имат право да ползват данъчни облекчения

IMG_1094_1 Росица Георгиева Около 1 млн. родители имат право да ползват данъчни облекчения. Вече са изпратени писма до около 200 хил. от тях, които работят на трудов договор като в писмата са направени разяснения по какъв начин да се използват данъчни облекчения за деца. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха дадени разяснения за началото на данъчната кампания. За да се използват данъчни облекчения за деца или деца с увреждания, децата трябва да не са пълнолетни, да са български граждани и да не са дадени за отглеждане. За децата с увреждания се прилага и решението от ТЕЛК. Сумата, която се приспада от облагаемия доход за едно дете, е 200 лв., а за две - 400 лв. За децата с увреждания облекчението е 2000 лв. като двете облекчения могат да се комбинират и така облекчението за дете с увреждане може да бъде 2200 лв. Росен Бъчваров, директор на Дирекция „Комуникации и протокол” в НАП заяви, че до края на 2016 година се очаква да бъдат подадени 600 хил. данъчни декларации като в това число не влизат декларациите, подадени от родители на деца за използване на данъчни облекчения. Очакванията са още 40% от подадените данъчни декларации да бъдат подадени по интернет. Бъчваров припомни, че до 500 лв. е глобата за физическите лица, които не са подали данъчна декларация и до 1000 лв. е глобата за подадени неправилни данни. Боряна Георгиева, директор на Дирекция „Обслужване” в НАП заяви, че през тази година образецът на данъчните декларации не се различава особено от образеца през миналата година. Една от разликите е, че през тази година лицето, което подава данъчна декларация, може да посочи свой пълномощник, който да отнесе документа до офис на НАП. През тази година сроковете за подаване на данъчна декларация се запазват като крайният срок е 3 май с оглед на почивните дни около Великден. Офисите на НАП ще работят с плаващо работно време и без почивка, за да могат да бъдат обслужени всички граждани. Не се променят и начините за заплащане като няма и промяна в банковите сметки, по които могат да се заплатят дължимите данъци. По отношение на лицата, които имат право на възстановяване на средства от надвнесени данъци, стана ясно, че тези лица трябва да попълнят в новите си данъчни декларации частта, където да заявят, че искат такова възстановяване. Атанас Троянски, директор „Бизнес статистика” в НСИ съобщи, че първият отчет в НСИ е получен в първите часове на първи януари като за четири работни дни са получени отчетите на 3 хил. предприятия. През 2014 година повече от 85% от отчетите на предприятията към НСИ са подадени по електронен път. През тази година всички предприятия, регистрирани по ДДС ще подават отчетите си към НСИ само онлайн. По време на пресконференцията стана ясно, че в лотарията с касови бележки на НАП до момента са регистрирани 7 млн. касови бона на стойност 100 млн. лв. По този начин в лотарията участват 350 хил. българи. Очакванията на НАП са за 2016 година след по-активното изискване на касови бонове и сигнализиране за извършени нарушения във фиска да влязат около 19 млн. лв.