Новини

При прехвърляне на земеделските училища към общините няма да бъде отнета собствеността им

"Земеделските училищата, заедно с предоставената им собственост, ще се прехвърлят към общините без да се извади нито 1 декар земя, без да се отнеме нито една сграда и нито една машина“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на конференция на тема „Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор”. По думите му, Министерството ще продължи да подкрепя всички земеделски производства. Чрез директните плащания ще се подпомагат всички животни, които са на разположение и ще се полагат съответните плащания на единица площ върху земеделските територии, върху които се обучават учениците. „Всички делегирани бюджети, които досега преминаваха транзитно през МЗХ, ще се предоставят на общините и те ще бъдат длъжни да изпълняват тези делегирани бюджети. В голяма степен общините ще имат възможност да взимат регионални решения, с оглед на оптимизирането, както на училищната мрежа, така и за какви образователни приоритети ще се харчат тези бюджети, особено когато става дума за връзка с бизнеса“, обясни зам.-министър Георги Костов. Той предложи да се обсъди начинът на прехвърляне като публична общинска собственост, с оглед на правилното разпореждането с нея. „Има различни модели на управление на професионалните училища. Във всеки един проблем ние трябва да търсим възможност за неговото решение. По-добре е вместо да имаш четири слаби държавни структури, да имаш две, но здрави“, добави заместник-министър Костов.