Новини

Дончо Барбалов, зам.-кмет: Разплатили сме 467,2 млн. лв. по капиталовата програма за 2015 г.

„Вече разполагаме с предварителни данни за изпълнението на бюджета на Столичната община за 2015 г.“,съобщи във фейсбук Дончо Барбалов, зам.-кмет по „Финанси и стопанска дейност“. Собствените приходи на общината са в размер на 552,5 млн. лв., което е с 36,2 млн. лв. повече от 2014 г. Постигнати са 95,4% изпълнение в приходната част на бюджета. „През годината сме разплатили 467,2 млн. лв. по капиталовата програма на общината, от които по оперативни програми 318,4 млн. лв. и 148,8 млн. лв. собствени средства“, допълни той. Реалния обем на извършените дейности е за по-голяма стойност поради времето необходимо за приемана на свършената работа и одобрение на платежните документи. Същевременно днес кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова внесе в Столичния общински съвет проекта на бюджет на общината за 2016 г. Общия размер  е 1 200 млн. лв. В него са предвидени данъчни приходи в размер на 263,1 млн. лв. и неданъчни 326 млн. лв. Предвидена е капиталова програма в размер на 391 млн. лв. от които 195 млн. лв. финансиране по Европейски програми.