Новини

МРРБ търси консултант за подпомагане изпълнението на договорите за регионални прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“. Изпълнителят ще трябва да предостави консултантски услуги за осигуряване на качество, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от горепосочените ВиК оператори. Изпълнението е пряко обвързано с договорите за обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, в четири обособени позиции“. Крайният срок за получаване на оферти за участие е 22.02.2016 г., 17:00 ч. Допълнителна информация за обществената поръчка, както и приложенията към нея са публикувани на интернет страницана на МРРБ в раздел „Профил на купувача“, както и на следния адрес: https://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0516008/Forms/AllItems.aspx