Новини

България и Китай подписаха споразумение за полицейско сътрудничество

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и нейният китайски колега Гуо Шънкун, държавен съветник и министър на обществената сигурност на Китай, подписаха в понеделник Споразумение за превенция и борба с престъпността. Правната рамка за сътрудничество в областта на правоохраната за последен път е била актуализирана през 1996 година, когато е подписано последното споразумение за сътрудничество между двете страни. „В настоящата среда за сигурност заплахите и предизвикателствата са общи и техните решения са общи. Тясното сътрудничество с партньорските служби е ключово“, подчерта вицепремиерът по време на подписването. Споразумението дава необходимата правна база за ефективно полицейско сътрудничество в противодействието на широк кръг престъпления, включително международния тероризъм и организираната престъпност, трафика на хора, наркотици и огнестрелни оръжия. Споразумението предвижда и обмен на експерти и обучение на полицейски служители. С него се разширява и кръгът от компетентни органи за изпълнение на споразумението, като от българска страна това ще са МВР и ДАНС. Българската страна постигна изричното регламентиране на защитата на личните данни, липсата на което досега беше пречка за ефективното сътрудничество на правоохранителните органи на България и Китай. От своя страна министър Гуо определи международния тероризъм като най-голямото и най-неотложно предизвикателство пред сигурността в света. Борбата срещу финансирането на тероризма изисква засилено международно сътрудничество, подчерта той по време на работната среща на двамата министри и техните екипи. Вицепремиерът Бъчварова посети и Първия институт за изследвания и иновации на министерството по обществена сигурност на Китай. Там тя се срещна с директора Чю Баоли и се запозна  с дейността на института - един от най-големите научноизследователски центрове в страната. Обхваща анализа, стандартизацията, разработването и изработването на технологии и иновативни решения в правоохранителната област, включително видеонаблюдение, скенери, предпазни екипировки, решения, свързани с документи за самоличност и карти за достъп, и други. „Съвременните технологии ни позволяват по-ефективното обезпечаване на сигурността“, каза министър Бъчварова по време на демонстрационните презентации в института. По време на визитата вицепремиерът е придружавана от главния секретар Георги Костов и директорите на дирекциите „Международно оперативно сътрудничество“ и „Европейски съюз и международно сътрудничество“ на М