Новини

Общините с финансови трудности ще могат да получават безлихвени заеми

Симеон Янев Държавата ще може да отпуска безлихвени заеми на общини с финансови затруднения. Това бе записано в проекта за промени на Закона за публичните финанси, който бе публикуван днес и на сайта на Министерството на финансите на страната. Безлихвеният заем ще се отпуска след изготвянето на план за финансово оздравяване на общината. С промените в Закона за публичните финанси залягат и редица други изменения. Едно от най-важните от тях е, че се допуска отклоняване от лимита за структурен дефицит, когато се налагат важни промени. Обяснението в аргументите на финансовото министерство е, че през миналата година, на европейско ниво са провеждани дискусии за известна "гъвкавост" при икономическите и финансови показатели и при наличието на конкретни случаи.