Новини

Министър Тодор Танев е подписал заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебниците за първи и за пети клас

Росица Георгиева Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев е подписал на 8 януари 2016 г. заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за първи и за пети клас за учебната 2016-2017 г.,съобщиха от Министерство на образованието. Одобрените учебници и учебни комплекти ще се използват в училищното образование от учебната 2016-2017 година. Видът на изданието на учебниците е печатно издание или печатно издание с електронен вариант. Достъпът до електронния вариант се осигурява от издателя и/ или автора чрез обявен интернет адрес. Издателят и/ или авторът отговаря за осигуряването на разпространението на одобрените печатни издания на одобрените учебници или печатните издания с електронен вариант. Вносители на проекти на учебници или учебни комплекти може да бъдат техните издатели и/ или автори. Документите за участие в процедурата може да се внасят всеки работен ден в МОН до 9 август 2016 г.