Новини

Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен път

Росица Георгиева Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен път, съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите (НАП). Услугата функционира от началото на седмицата като до момента чрез интернет са подадени 1 278 корпоративни декларации. Най-много подадени е-декларации за облагане с корпоративни данъци има от София – 325, следва ги Пловдив със 164. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.