Новини

Одобрено е предварително финансиране за разширение на метрото

Правителството даде съгласието си управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен“ЕАД за предварително финансиране на първия етап на проекта за разширяване на метрото в София по линията бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Житница“. Проектът се финансира от оперативната програма и ще бъде стартиран преди формалното му одобрение от ЕК. Първи етап от Линия 3 е с дължина 7,8 км и осем метростанции. Проектът включва още доставка на подвижен състав и изграждането на депо в района на ул. „Житница“.