Новини

Отпуснати са средства за дължими плащания по финансиран по ОПРР проект

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. в размер до 3 млн. лв. Средствата се отпускат за извършване на дължими плащания по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. С тях се осигурява финансов ресурс, необходим за разплащане на дейности по обновяване на сградите, които към 31.12.2015 г. обективно не са могли да бъдат извършени. По този начин се създава възможност да бъдат довършени и въведени в експлоатация сградите по проекта, което ще допринесе за по-голям размер на усвояване на европейските средства, да се промени обликът на сградите и да се подобри качеството на живот на българските граждани.