Новини

Комисията по труда, социалната и демографската политика прие на първо четене законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност

Комисията по труда, социалната и демографската политика прие на първо четене законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 502-01-100, внесен от Министерски съвет на 23.12.2015 г. На заседанието, което се провежда в моента 13 депутата гласуваха – за, 3-ма се въздържаха, а против нямаше. Законът предвижда по-ленсо издаване на синя карта за да могат работодателите да наемат чужденци от трети страни. Преди да бъде приет имаше спорове относно възнаграждението. Съгласно законопроектът чуждите специалисти ще бъдат назначавани със заплата, не по-малка от три средни за страната, което по последни данни прави 2655 лв.