Новини

БТПП подкрепя кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН

„БТПП изказва подкрепата си за кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. Ние сме убедени, че е крайно време тя да бъде официално издигната от компетентните държавни органи, за да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен шанс за България да бъде реализиран“. Това съобщават от организацията след редовното си заседание на 12 януари 2016 г. Тогава изпълнителният съвет е разгледал информация за кандидатурата и е взел решението за подкрепа. БТПП счита, че тя е сериозен кандидат, с подходящите качества, опит и международен престиж. Доказала се е като успешен генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и вече втори мандат ръководи организацията, при това в един много сложен период. „България има уникалната възможност да излъчи първата жена генерален секретар на организацията“, завърша събщението