Новини

След четиричасови дебати парламентарната правна комисия прие 120 члена от новия ЗОП

След четиричасови дебати парламентарната правна комисия прие 120 члена от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП). Припомняме, че тя е водеща по нормативния акт. По думите на председателя на правната комисия Данаил Кирилов ЗОП е планиран да влезе в пленарна зала през следващата седмица за окончателно одобрение. На заседанието присъстваха Миглена Павлова, изпълнителния директор на Агенцията по обществените поръчки, Иво Кацаров, главен секретар на АОП, Георги Костов, зам. – министър на земеделието и храните и други. Народните представители успяха да приемат правилата за възлагане на обществените поръчки, за публичност и прозрачност, изисквания към кандидатите за участие и други. Стойностният праг за строителство ще е по-голям или равен на 5 млн. лв., за доставки - 262 077 лв., 500 000 - за услуги. В новия ЗОП се транспорнират европейските директиви в областта на търговете и концесиите. Той трябва да влезе в сила до средата на април т.г. Утре правната комисия продължава с приемането на нормативния акт.