Новини

Започва разискване за дългосрочна енергийна стратегия

Симеон Янев “Българският енергиен и минен форум организира дискусия за насоките на енергийното развитие на България в периода 2030 -2050 година. На събитието ще бъдат посочени необходимите подготвителни и компенсаторни действия, които трябва да бъдат предприети и отразени в една нова Енергийна стратегия на страната”. Това заяви един от експертите на комисията Антон Иванов. В плана за дългосрочната енергийна стратегия се казва още, че: „Винаги, когато сме забавяли решаването на бъдещи проблеми и цели, нещо винаги ни е проваляло. Така, че ако искаме да избегнем сегашните грешки, би трябвало да се насочим към политиките, които ще оформят енергийния сектор след 2030 г. За тази цел първо трябва да се направи стратегия, която да обхваща всяка една подробност извън планираните цели за 2020 г. Европейският съюз, подготвяйки се за 2030-2050 г. залага много и на съществени препоръки, които в бъдеще ще се превърнат в задължителни изисквания за страната“.