Новини

Работодателите възобновяват действията си за реформи в енергетиката

Симеон Янев   „Бизнесът в страната смята, че има пълно пренебрегване на споразумението с работодателските организации по отношение на реформите в енергетиката, което налага общи действия на индустрията с цел подновяване на диалога с институциите и решаване на проблемите. Национално представителните работодателски организации ще възобновят общите си действия за реформи в енергетиката“. Това съобщиха от Българската стопанска камара (БСК), където през седмицата се състоя среща между ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост, Българската минно-геоложка камара и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. На срещата се е взело и решение, че въпреки поетите ангажименти до момента институциите не са предоставили правителствен проект на пътна карта за реформи в енергетиката. Няма и анализ за изграждането и дейността на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) по отношение на спазването на законовите процедури. Все още няма и решение за включване на добавка "Задължение към обществото" и към цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС. На срещата между представителите на институциите през седмицата, бе направен и предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно изпълняван, съобщиха още от БСК, но не уточниха дали се планират нови протести. На събитието бяха обсъдени и нови идеи за преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на вниманието на институциите.