Новини

СОС одобри София да кандидатства с два проекта по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Росица Георгиева Столичен общински съвет (СОС) одобри Фондация „София-европейска столица на спорта” да кандидатства като водещ партньор по  проект „Насърчаване на спорта и развитие и развитие на спортните дейности сред младите хора в трансграничния район” по програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, приоритетна ос  „Младежи” с партньори община Ниш, Сърбия и спортен клуб „Леон”.  Дейностите в София включват изграждане на 6 фитнес стрийт площадки в районите  „Красно село”, „Изгрев”, „Младост”, „Подуяне” ( 2 броя)и „Студентски”.  Общият бюджет на проект „Насърчаване на спорта и развитие и развитие на спортните дейности сред младите хора в трансграничния район” е 600 хил. евро, а бюджетът на Фондация „София Европейска столица на спорта” е до 300 хил. евро . Срокът на изпълнение е 24 месеца. Средствата на общините- партньори ще се възстановяват на 100%, като 85% от общите допустими разходи ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 15% ( колкото е собствения принос) ще се осигурява от националния бюджет на България чрез МРРБ. СОС одобри Столична община да кандидатства по същата програма и същата приоритетна ос  с проектно предложение „Младежко предприемачество в спорта”.  Към настоящия момент столичният район „Лозенец”  е в процес на разработване на проектно предложение за кандидатстване по приоритетната ос „Младежи”. Конкретната цел на проекта е  да подпомогне прилагането на регионалните политики и програми за развитие с акцент върху образованието, квалификацията и изграждането на капацитет в младите хора за изграждане на привлекателна среда да обучение и развитие на младите хора в трансграничния район. Изпълнението на проекта ще даде възможност на район „Лозенец” в София да бъде ремонтирана сграда, която да бъде използвана за многофункционална спортна зала. В нея ще бъде обособен и спортен инкубатор за обучение и квалификация в спортно предприемачество, който ще разполага и голяма леглова база.  Спортен инкубатор ще бъде създаден и в град Ниш. Общият бюджет на проекта е 599 957, 83 евро като бюджетът за Столична община е 422 979,35 евро и съгласно правилата на програмата е безвъзмездна финансова помощ.  Столична община от своя страна  ще осигури 50 хил. евро собствен принос, които ще бъдат използвани за оборудване на залата. Средствата на общините- партньори ще се възстановяват на 100%, като 85% от общите допустими разходи ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 15% ( колкото е собствения принос) ще се осигурява от националния бюджет на България чрез МРРБ.