Новини

СО ще кандидатства с два проекта за „ Възстановяване на историческия туризъм в трансграничния район”

Росица Георгиева Столичният общински съвет (СОС) даде съгласие общината да кандидатства като партньор с проекти „ Възстановяване на историческия туризъм в трансграничния район” и „Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния район” по програма „НТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия, приоритетна ос „Устойчив туризъм”. Управляващ сертифициращ орган по програмата е Министерство на регионалното развитие (МРРБ). Средствата на общините- партньори ще се възстановяват на 100%, като 85% от общите допустими разходи ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 15% ( колкото е собствения принос) ще се осигурява от националния бюджет на България чрез МРРБ. Проектни предложения ще се приемат до 18 януари 2016 година. Целта на проекта „ Възстановяване на историческия туризъм в трансграничния район” е да се изгради археологическия парк в район „Слатина”. Дейностите включват изграждане на неолитна къща в район на площ от 117 кв.м., изграждане на зала за демонстрации и презентации, паркинг, оформяне на зелени площи и алеи.Общият бюджет на проекта е 600 хил. евро, бюджетът на Столична община е до 300 хил. евро. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Дейностите по проект Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния район” са свързани с увеличаване на туристическата информация за района. Дейностите включват закупуване на киоски, оборудване на туристически информационен център и създаване на дигитален регистър на забележителностите в СО. Общият бюджет на проекта е 600 хил. евро, бюджетът на Столична община е до 300 хил. евро. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Водещ партньор по двата проекта е Туристическа организация Ниш- Сърбия с партньор Столична община и Асоциация „Любов и светлина”.