Новини

ДФ „Земеделие” изплати 2 425 005 лв. по 19 проекта реализрани по ОПРСР

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция изплати 2 425 005 лева по 19 проекта, реализирани от 6 Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и общини, по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). На МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла - Долни Чифлик - Аврен” – са преведени общо 289 885 лева за 4 проекта, свързани с развитието на туризма, като един от тях е екопарк „Еника“ край гр. Бяла. Община Аврен е получила 193 702 лева за цялостно обновяване и развитие на територията с цел повишаване качеството на живот в района. На МИРГ „Шабла - Каварна - Балчик“ са изплатени 339 289 лева за проекти, реализирани по местната стратегия за развитие, с цел запазване на културното наследство. МИРГ „Поморие - Несебър“ е осъществила 4 проекта и е получила близо 476 000 лева. Субсидиите са спомогнали изграждането на екопътека в гр. Обзор, „Алея на занаятите“ в гр. Свети Влас, спортен комплекс и мобилна система за наблюдение и анализ на повърхностните води на Черно море. 485 427 лева са преведени на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат“ за 2 реализирани проекта по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” за развитие на риболовния туризъм. Община Девин е изпълнила проект „Екологично възпитание в действие“ и е получила 81 883 лева субсидия. В изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Главница – Тутракан – Сливо поле“ са изградени информационен център и павилион за образователни занятия. Изплатената субсидия е 176 184 лева. В гр. Царево и с. Синеморец са реализирани още 2 проекта по мярка 4.1 от ОПРСР, като преведената субсидия по тях е 382 732 лв.