Новини

МРРБ обяви вторите търгове с тайно наддаване за плажовете „Кранево – международен детски лагер” и част 1 от „Созопол-запад”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви провеждането на вторите търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на плажовете „Кранево – международен детски лагер” и част 1 от „Созопол-запад”. И двата търга ще бъдат проведени на 2 февруари в сградата на МРРБ, е посочено в обявите, публикувани в сайта на ведомството. Плажът „Кранево – международен детски лагер” се намира в общ. Балчик, обл. Добрич. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е 5 932 кв. м. Търгът за този плаж ще бъде проведен от 10 часа на 2-ри февруари; началната годишна наемна цена е 13 780 лв. без ДДС, а тръжната документация струва 500 лв. с ДДС. Срокът на наемното отношение е 5 години. Огледът на обекта е свободен. „Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена”, информира МРРБ. Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 01.02.2016 г. (включително). За плажа Част 1 от „Созопол - запад” в общ. Созопол, обл. Бургас, е обявена начална годишна наемна цена от 8 861 лв. без ДДС, а тръжната документация струва 500 лв. с ДДС. Неговата активната плажна площ е 4 031 кв. м.; търгът за него ще бъде проведен от 11 часа на 2-ри февруари. Срокът на наемното отношение и за този обект е пет години.