Новини

Мария Габриел предложи нови доклади за премахване на визите между ЕС и пет други страни

Симеон Янев     „Заместник-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел проведе с Европейската комисия първа размяна на мнения по нови доклади за визови споразумения с трети страни, за които е докладчик на Европейския парламент. Комисията представи и актуалното положение по петте договорени споразумения с Колумбия, Перу и трите държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн - Кирибати, Палау и Кралство Тонга. Тази дискусия е първата стъпка преди Европейския парламент да даде одобрението си за прилагане на споразуменията по-късно тази година“. Това съобщиха от информационния пресцентър на Политическа партия ГЕРБ. Тя подчерта още пред представителите на Европейската комисия, че премахването на визите за краткосрочно пребиваване са резултат от задълбочените отношения на ЕС с тези страни. Според нея те представляват средство за по-нататъшно укрепване на икономическите, културни и политически връзки между страните. По отношение на тихоокеанските държави тя наблегна, че споразуменията са продължение на партньорството в рамките на Споразумението от Котону и показват силен положителен сигнал за техните граждани. „Повечето от тези страни са малки развиващи се страни, които търсят нови начини за диверсификация на икономиките си. Прилагането на визовите споразумения могат да доведат до икономически ползи чрез туристически пътувания без виза, чрез насърчаване на търговията и откриване на нови възможности за инвеститори и предприемачи”, допълни още Мария Габриел. Относно Перу и Колумбия, зам.-председателят на Групата на ЕНП коментира, че премахването на визите за краткосрочно пребиваване са изключително важна част от укрепването на партньорството с Латинска Америка. Те биха допринесли за по-голяма регионална съгласуваност, тъй като повечето страни в региона вече са освободени от изискване за виза. Мария Габриел обърна специално внимание и на сигурността на документите за самоличност, особено за Перу, и мерките, които се предприемат за борба с организираната престъпност и незаконната миграция. „Трябва да поздравим Колумбия за постигнатия напредък в изпълнение на поетите ангажименти за въвеждане на паспорти с биометрични данни, както и за увеличените усилия за борба с организираната престъпност чрез подписването на споразумение за оперативно сътрудничество с Европол. Нужно е да продължим подкрепата си и за Перу, така че страната да може да постигне същите резултати в най-скоро време. Европейската комисия следва да ни предоставя информация в тази връзка“, обяви Мария Габриел. В самия край тя акцентира и на решаващата роля на Европейския парламент във всички етапи на процедурата, свързани със споразуменията. „За жалост, Европейският парламент все още не е надлежно и своевременно информиран за текущото състояние на преговорите и прилагането на споразуменията. Заедно трябва да помислим за механизъм, който да позволи редовен и систематичен обмен на информация между институциите. Призовавам за преразглеждане на настоящата практика за сключване на визови споразумения и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент, тъй като не зачита прерогативите на Парламента и не е в интерес на гражданите“, завърши заместник-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел.