Новини

Министър Тодор Танев: Със закона за образованието се дава правото на имотите на закритите училища да се използват и за необразователни дейности

Симеон Янев   „Със Закона за предучилищното и училищното образование за първи път се предвижда механизъм, по който да се разшири възможността на имотите или частите от тях, освободени при закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа, за които няма обществена потребност за използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, да могат да се използват и за други дейности“. Това заяви министърът на образованието и науката (МОН) Тодор Танев в отговор на парламентарен въпрос от депутата Манол Генов каква е политиката на МОН за искания на общини за промяна на предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост. За да се приложи това обаче заложеното в новия училищен закон за сградите на закритите училища, е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия - в срок от две години да не е идентифицирана обществена потребност за използването на сградите за образователни, социални, здравни и хуманитарни дейности, но и да има положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценката на образователните потребности на общината, посочи министър Танев. Той допълни, че другото условие е населеното място да е с население под 5000 души. Генов заяви още, че поставя този въпрос, защото през последните 10 години заради демографските проблеми страната ни, тя "преживя вълна от закриване на училища по села и в по-малките градове". По отношение на общините той допълни, че те не са в състояние да стопанисват тези необитаеми училищни сгради.