Новини

Съюзът на съдиите в писмо до ЕК: проблемът със съдебната реформа остава нерешен

Проблемите със слабостите в съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност се прикриват и остават нерешени. Посоченото заключение е сред основните, които Съюзът на съдиите в България (ССБ) излага в отворено писмо, адресирано до Европейската комисия. Правейки ретроспекция на конституционните промени, които бяха осъществени в края на 2015 г., съсловната организация напомня: „Приетата Актуализирана стратегия за съдебна реформа през есента на 2014 г. се превърна в гарант на доверието на ЕК към страната ни, както беше заявено в Доклада на Комисията от 28 януари 2015 г.”. Като най-съществен елемент в стратегията са определени промените в Конституцията и разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии и регламентирането на начина, по който кадровиците да бъдат избирани. Съставяйки картина на последвалите събития от ССБ отбелязват, че първоначално приетите законопромени бяха заменени с други, които предвиждат по-малък обем от реформи. Съдиите напомнят, че тогава Парламента реши да отправи запитване до Венецианската комисия за новите текстове, която по-късно се произнесе със становището, че са нужни по-решителни действия и „по-задълбочени по обхват промени в текстовете”. В окончателно гласуваните от депутатите конституционни промени в края на 2015 г. са приети необезпечаващи Актуализираната стратегия текстове, които не отчитат становището на Венецианската комисия и реално не реформират съдебната система у нас, пише ССБ до ЕК. „Липсата на политическа воля за провеждане на действителна и ефективна реформа в съдебната власт е обяснима със съществуващите нерегламентирани зависимости, обвързаности и недопустими вмешателства на най-високи нива в държавното управление.”, твърдят съдиите. В писмото си те засягат и прекратената от ВСС в четвъртък проверка по случая „Яневагейт”. „Незаявяването на проблемите в областта на правосъдието и неналагането на дължимите и справедливи санкции създава риск за утвърждаването на политики във вреда на европейските граждани и европейската демокрация и затвърждава евроскептицизма и в новоприетите държави-членки. Ненамесата в тези съществени политики прави уязвим ЕС и всеки европейски гражданин на територията на ЕС. Така, ако мислим за Европа и ЕС като за цялост, то угрозата за независимостта на правосъдиетов Република България води до намаляване на целостта”, завършва писмото на ССБ.