Новини

Очаква се увеличаване на центробежните сили в Европейския съюз

Симеон Янев „Слабият държавен контрол, деликатността на институциите на Европейския съюз и надигащият се популизъм, може да предизвикат процес на разпадане в шенгенското пространство, еврозоната или дори единния доклад“. Това предупреждение бе отправено в Доклада за глобалните рискове за 2016 г. на Световния икономически форум. Европейските и национални специалисти прогнозират, че известни центробежни сили, които действат в Евросъюза, може да се увеличат около предстоящия референдум във Великобритания. По време на Световния икономически форум в Давос от 20 до 23 януари тази година, премиери и ръководители на международнии организации и частния сектор ще търсят варианти за противодействие на тези рискове. Очаква се акцентът да бъде поставен върху необходимостта от бързо приспособяване в променящия се рязко промишлена и технологична реалност. В противен случай, ако Европейският съюз не съумее да покаже гъвкавост, през следващите 10 години не е изключено да се стигне и до загуби в размер на около 600 милиарда евро или на около 10 % от промишления капацитет на Европа. Именно поради това икономиките на Стария континент трябва да се справят адекватно със сериозните рискове, които крие преходът към дигиталната икономика, а в това число и рисковете в киберпространството, обмена на данни между държавите и акционерите, промяната в работната среда и засилването на различията в стандарта на живот, приходите и социалната неравнопоставеност. Като основен извод от съобщението се изтъква, че принудителната миграция в особено големи мащаби е рискът както от гледна точка на степен на вероятност, така и като въздействие.