Новини

Около 20 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на 36 км от път II-62 Самоков - Дупница

По ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г." ще бъдат рехабилитирани над 36 км от път II-62 Самоков – Дупница от км 42+260 до км 78+630. Участъкът от второкласния път е включен в списъка с проекти, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Управляващия орган на програмата. Индикативната стойност на проекта е около 20 млн. лв. През 2015 г. за изкърпване на настилката и повишаване на безопасността на движение по пътя са осигурени над 17 500 лв. Кърпежите обаче са временна мярка, а трайното решение е рехабилитация на пътния участък и такава ще бъде направена със средства от европейските фондове, тъй като II-62 Самоков – Дупница не е основно ремонтиран от десетилетия и е в недобро състояние. През миналата година за подобряване състоянието на републиканските пътища на територията на община Самоков, в съответствие с разполагаемия финансов ресурс, са вложени над 80 хил. лв. С тези средства е изкърпена настилката, почиствани са банкети, подменени са еластични огради и знаци на път II-62 Самоков – Дупница, на II-82 Костенец – Самоков, III-822 Самоков – Ихтиман, III-627 Самоков – Ковачевци, III-6206 Самоков – Говедарци – Мальовица.