Новини

Министър Ивелина Василева откри модернизираната ВиК мрежа на Сопот

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри модернизираната ВиК мрежа на гр. Сопот. Инвестицията е в размер на 27 254 227 лв. и е реализирана по проект, финансиран от Оперативна програма „Околната среда 2007-2013г.“ Тази инвестиция създава добри условия за бъдещото развитие на града, каза министър Ивелина Василева.Тя припомни, че проектът е минал през много трудности, но благодарение на възстановения диалог между местната и държавната власт той приключва успешно, което показва, че към тези инвестиции е нужно отговорно отношение от страна на общините. Реконструкцията и рехабилитацията на амортизираната водопреносна и канализационна инфраструктура на града, която е изградена през 60-те години на миналия век, започва в началото на 2014г. В рамките на проекта са положени близо 50 км. ВиК мрежа, което осигурява по-добра услуга за 8754 жители на общината. Подобрено е качеството на питейната вода, намалени са и загубите. Създават се по-добри условия за инвестиции и туризъм в общината, което е и основната цел на подобни проекти, посочи министъра. Променена е и цялостната екологична обстановка в района. Първата стъпка към това бе изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Сопот по проект финансиран от ОПОС 2007-2013г. на стойност 18 млн. лв. Съоръжението бе въведено в експлоатация през 2010 г. и реши проблема със системното замърсяване с битови и фекални води на р. Манастирска, а оттам и на р. Стряма. Днес пречиствателната станцията обслужва 18 хил. жители на Сопот и близкото с. Анево и осигурява подобряване на състоянието и опазване на почвите, водите и санитарно-хигиенните условия в района. Проектът в Сопот е един от 39-те изпълнявани в област Пловдив в първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ . Със средства по програмата са изградени и въведени в експлоатация 6 пречиствателни станции – (Кричим, Раковски, Стамболийски, Сопот, Карлово и Първомай), положени са над 360 км ВиК мрежа и са инвестирани над 290 млн. лв. във водния сектор, управлението на отпадъците и биоразнообразието.