Новини

МРРБ: Въвеждането на дневни винетни такси е икономически неоправдано

Проектът „Винетна система в Република България" е изготвен с помощта на водещи европейски консултанти на база договореностите на Република България с Европейската комисия, които са поети в хода на преговорите по глава 9 „Транспортна политика". Същият е съгласуван с Европейската комисия, както в частта категории пътни превозни средства и размер на таксите, така и валидност на винетните стикери, заявява Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с повишения медиен и обществен интерес относно въвеждането на дневни винетки за леки автомобили. По този начин изискванията на европейското законодателство в областта на таксовата политика, а именно Директива 1999/62/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, изменена с Директива 2006/38/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета, и Директива 2011/76/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, са спазени и въведени в българското законодателство. Годишните средствата, които се генерират от винетните такси са изключително недостатъчни - с дефицит повече от 600 млн. лв., за да бъде поддържана републиканската пътна мрежа в норми за ползване. Заплащането на винетните такси чрез SMS услуга е нереализуема, тъй като съгласно Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата при заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка". Тя удостоверява правото на ползване на републиканските пътища чрез еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство. Този ценен документ е осигурен срещу фалшифициране със защитни знаци. Поради тази причина винетният стикер не може да бъде получен чрез SMS, мобилен оператор или по пощата и съответно контролиран от служителите на МВР. В тази връзка с горното Ви уведомяваме, че в държавите, в които има въведена винетна система няма въведени дневни винетни такси за леки автомобили поради следните причини: - въвеждането им е икономически неоправдано, тъй като разходите за производство, дистрибуция и продажба ще бъдат по-високи от приходите; - това отразило отрицателно върху контрола, а от там и върху устойчивостта на цялата винетна система. С въвеждането на Тол-система, винетката ще стане електронна. Каквато е практиката в другите държави, тя ще бъде седмична, месечна и годишна.

Cross.bg