Новини

Кабинетът отпуска до 3 млн. лв. за енергийна ефективност

Средствата се предоставят за разплащане на проекти по ОПРР

До 3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. бяха одобрени от правителството по време на редовното му седмично заседание. Средствата се отпускат за плащания по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. С тях се осигурява ресурс, необходим за дейности по обновяване на сградите, които към 31.12.2015 г. не са могли да бъдат извършени. По този начин се дава възможност да бъдат довършени и въведени в експлоатация зданията по проекта. Това ще допринесе за по-голям размер на усвояване на европейските средства, за промяна на облика на постройките и за подобрение качеството на живот на гражданите.