Новини

До 31 януари ще бъдат обявени професиите, за които ще се дава синя карта

Списъкът ще се актуализира ежегодно

Мирослав Еленков До 31 януари ще бъде утвърден специален списък на професиите, за които според българския бизнес има недостиг на висококвалифицирани кадри и следователно се налага внос от трети страни по облекчена процедура. Списъкът ще се актуализира ежегодно. Работодателските организации вече са изпратили на вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин предложенията си за професиите, които да бъдат включени в него за 2016 г. Сред тях са инженер-химици, машинни инженери, инженери производство, бизнес анализатори в информационните технологии, дизайнери в софтуера, ръководители на IT проекти, системни и мрежови администратори, програмисти, аргончици, електромонтьори, ръководни кадри за минната индустрия, както и за отрасъл „Химия”. Според приети от правителството през есента на миналата година промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България се облекчава режимът за издаване на т.нар. синя карта на ЕС. Тя е за заетост на висококвалифицирани специалисти. Отпада пазарният тест, т.е. от работодателя вече няма да се изисква предварително проучване на трудовия пазар за подходящи висококвалифицирани специалисти, което до този момент беше задължително условие. Чуждите специалисти ще бъдат назначавани със заплата, не по-малка от 3 средни за страната, което по последни данни прави 2655 лв. Това предвижда нов проектозакон за трудовата миграция и трудовата мобилност, който беше приет на първо четене от парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика.