Новини

САБ проведе своята традиционна годишна творческа среща

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ: Работим много добре с КСБ

Мартин Славчев Съюзът на архитектите в България (САБ) проведе своята традиционна годишна творческа среща. Събитието се състоя в сградата на САБ на ул. „Кракра” №11 в столицата. Домакин бе председателят на САБ арх. Георги Бакалов. Сред официалните гости бяха големият български писател акад. Антон Дончев, известен в страната и чужбина със своя роман „Време разделно”, новият ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) проф. д-р инж. Иван Марков, председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) инж. Стефан Кинарев, председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, председателят на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) инж. Мирослав Йорданов, проф. д-р инж. Добрин Денев – бивш ректор на УАСГ и настоящ председател на секция „Строителна наука и образование” към Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ). Сред присъстващите бе и председателят на Контролния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) Валентин Николов, както и Ренета Николова – прокурист и главен редактор на в. „Строител”. „За мен е истинско удоволствие да приветствам представителите на творческата интелигенция в България, на бизнеса и браншовите организации. Всички вие имате заслуга страната ни да се развива и да върви напред. От името на САБ бих искал да ви поздравя с настъпването на новата 2016 година”, каза председателят на САБ арх. Георги Бакалов. Той изнесе презентация на тема „Култура на архитектурата”. Основните акценти в нея бяха архитектурата през годините, приоритетите по нива, дейности и отговорности, свързани с планиране и проектиране, ЗОП и конкурсите в архитектурата, интересът на участниците и управление на процесите, естетизация и синтез на архитектурата, образование и възпитание. Президентът на фондация „Балканика” Николай Стоянов прочете приветствие от Ирина Бокова. ген. директор на ЮНЕСКО „Уважаеми участници в традиционната годишна творческа среща на Съюза на архитектите в България, искам да ви благодаря за поканата да участвам в това утвърдило се през годините събитие, както и да се извиня, че въпреки желанието ми поради натоварената програма на моето кратко посещение в България за съжаление няма да мога да присъствам на вашия интересен творчески разговор. Запознах се обаче с темите на дискусиите и с респектиращия списък на участниците в тях – авторитетни фигури от областта на културата, науката и бизнеса, и си дадох сметка, че подобно единение се среща много рядко по нашите географски ширини. Това ме изпълва със светли надежди, защото симбиозата между знанието, таланта и деловитостта са в основата на всеки значим обществен напредък. А напредъкът и развитието на духовността са между най-важните приоритети на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. Сигурна съм, че работата ви ще бъде ползотворна. И тъй като все още сме в началото на 2016 г., искам да ви пожелая много здраве, радости и успехи в попрището, на което сте се посветили”, бяха думите на Ирина Бокова. По време на срещата в САБ акад. Антон Дончев говори по темата „Архитектура на културата”, в която акцентира на предизвикателствата, пред които е изправен съвременният свят. „Организацията на обединените нации трябва да се занимава с големите проблеми на човешкото битие. Тези трудности могат да бъдат решени чрез диалог. Затова възможността начело на тази организация да застане личност като Ирина Бокова е една възможност за човечеството, заяви акад. Дончев. „Проблемите на света в момента са проблеми на културата, на разговора, на задаването на понятията, на диалога. А кой е по-подходящ човек за решаването на тези трудности от Ирина Бокова”, добави той. Програмата на събитието включваше още прожекция на филма „Архитектурата на България” и отворена дискусия на чаша вино. Арх. Георги Бакалов, председател на САБ: Работим много добре с КСБ С това събитие искахме да отбележим началото на една, надявам се, успешна 2016 г. – за културните дейци, за бизнеса, за всички, които искат България да върви напред и да просперира. Опитахме се да направим ретроспекция на изминатия досега път и да търсим полезното за всички нас. Именно това е смисълът на тези събирания – чрез диалог да се опи­таме да приближим позициите и да постигнем откритост и информираност в по-широк кръг. Бяхме уважени от много интелектуалци, представители на научната мисъл, колеги от други браншови организации. Акад. Антон Дончев говори пред аудиторията по темата „Архитектура на културата”. Моето участие бе по-скромно, като в темата „Култура на архитектурата” може би някои мои бележки са прозвучали малко по-критично. Но в крайна сметка е по-добре да си кажем как стоят нещата и да се опитаме да решаваме проблемите заедно. САБ работи много добре с КСБ, с КИИП, с ръководството на научно-техническите съюзи. Всички ние сме част от един процес. Затова е много важно в началото на годината да се положат реперите на диалога между тези организации. Самите браншови структури притежават голям управленски потенциал, защото те трябва да могат да се справят с предизвикателствата на частния бизнес. Винаги сме казвали, че силата на САБ е в това, че съюзът е доброволна организация. От края на 2015 г. сме включени в Закона за устройство на територията като организация, която подкрепя експертизата на общините, а също така участва и в избора на главен архитект. Същевременно работим по различни европейски проекти и се опитваме да привличаме младите хора към нашата общност. Защото те няма да напускат страната ни, ако тук се забелязва развитие на бизнес средата. Смятам, че е изключително важно да се подреди целият инвестиционен процес – да се знае кое е планиране, кое проектиране, изпълнение, контрол на качеството. Също така да се намерят начини как да се преодолеят монополните търговски дружества, които често пъти спъват същинското строителство.