Новини

Подготвят строителството на язовир „Луда Яна”

Инфраструктурният обект се финансира с 52 млн. лв. от Световната банка и МРРБ

Строителните дейности по изграждане на язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) се очаква да започнат в началото на настоящата година. Тръжната процедура за избор на строител, която беше рестартирана в началото на 2014 г., е почти финализирана. Инфраструктурният обект се финансира с 52 млн. лв. по заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ на Световната банка и МРРБ. Изграждането на „Луда Яна“ ще разреши проблема с осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и драстичния режим на вода в последните години. Язовирът ще обезпечи водоснабдяването на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, както и на още пет селища от общините Пазарджик и Стрелча. В Областна администрация Пазарджик са стартирани две отчуждителни процедури за имоти и части от такива в землището на Панагюрище. Подлежащи на отчуждаване са общо 80 парцела, разположени са на обща площ 155,958 дка и са на стойност 221 088 лв.