Новини

Няма опасност от преливане на язовири

Във връзка с падналите обилни валежи  на територията на страната, няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД. Всички водни обекти са под постоянно наблюдение от служители на дружеството, като се извършва постоянен контрол на водните нива. Стопанисваните язовири разполагат средно с 54% свободен обем, съобщиха от дружеството. От големите язовири - „Огоста“ е пълен 52%, „Жребчево“ – 56%, „Тракиец“ – 53% и „Панчарево“ – 72%. Съобразно възможностите на всеки язовир контролирано се изпускат част от водите за осигуряване на свободен обем. Повредени диги има по поречието на р. Харманлийска при село Динево, Област Хасково и по поречието на р. Места при село Блатска, Област Благоевград. Те не представляват опасност за населението и инфраструктурата. Служителите на „Напоителни системи“ ЕАД работят по отстраняването на проблема. На територията на страната работят 24 отводнителни помпени станции.