Новини

"Български пощи" ЕАД приемат данъчни декларации

"Български пощи" ЕАД вече приемат данъчни декларации от задължените лица. Гражданите могат да изпращат данъчните си декларации до НАП, като препоръчана пратка, във всички пощенски станции на територията на цялата  страна с известие за доставяне..   В над 400 пощенски станции клиентите на дружеството могат да подадат своите годишни данъчни декларации, като получат входящ номер.   Информация за тези пощенски станции е публикувана на сайта на "Български пощи" ЕАД.