Новини

През изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали

Росица Георгиева   През изминалото денонощие нивата на реките в по-голяма  част от страната са се понижавали, съобщават от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. Повишения вследствие оттичане се наблюдават в долното течение на р. Русенски лом, средното и долно течение на р. Марица, долното течение на р. Тунджа и река Струмешница при с. Струмешница. Регистрираните водни количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около праговете за ниски води са водните количества в горното течение на р. Осъм, Вит и Марица. Днес и през следващите 3 дни водните нива в целия водосбор на реките от Дунавския басейн ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Прогнозираните водни количества за водосбора на река Искър за следващите три дни  ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Прогнозираните водни количества за следващите три дни за водосбора на река Янтра  ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Очаква се покачване в долните течения на водосбора утре и на 20 януари в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Прогнозираното водно количество в долното течение на река Русенски Лом за следващите три дни ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес нивата все още ще се повишават незначително в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. От днес нивото на реките във водосбора от Черноморския басейн се очаква да започне плавно да се понижава. От днес нивата във водосбора на р. Марица ще започнат да се понижават. Все още високи ще са нивата в долната част на р. Марица, вследствие на оттичане. В долното течение на р. Тунджа при гр. Елхово нивата ще се повишават до утре 19 януари, а в останалата част от водосбора и притоците й нивата плавно ще започнат да се понижават. Във водосбора на р. Арда над язовирите нивата ще продължат да се понижават. До утре, 19 януари  повишения са възможни само след язовирите. Водното ниво на река Сазлийка при гр. Гълъбово е преминало жълтия праг и по прогноза ще се задържи над него до 20 януари. Водното ниво на р. Мочурица при с. Воденичане е преминало оранжевия праг за предупреждение и се очаква да се задължи над него до сутрешните часове на 20 януари. Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминало оранжевия праг за предупреждение като пика е преминал. Очаква се задължи над него до сутрешните часове на 20 януари. Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над него до 21 януари. Пикът на водното ниво е преминал и се очаква плавно понижение през следващите дни. Водното ниво на р.Тунджа при Елхово се очаква да се повишава още и да премине над оранжевия праг във вечерните часове на 19 януари. Водното количество на р. Арда при границата с Гърция ще достигне жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 19 януари. От днес, 18 януари  нивата на реките от Западнобеломорския басейн ще започнат да се понижават в целия водосбор.