Новини

Въвеждат в експлоатация депото в Шереметя

Изграждането на новата регионална система за управление на отпадъците край великотърновското село Шереметя е завършено. В ход е процедура по приемане на обекта в експлоатация. Съоръженията ще обслужват шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица и Стражица. Създадени са по европейски проект, финансиран с над 33,2 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“. Изграден е пълен цикъл за обработка на сметта. След като системата заработи, тя ще ограничи до голяма степен вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще повиши качеството на живот в целия Великотърновски регион. 53 000 тона е годишното количество битови отпадъци, които може да се поемат. Реално очакваните постъпления от шестте общини обаче са с обем около половината от тази стойност. Експлоатационният период на първата клетка е 15-годишен. Тройна изолационна система ще предпазва почвата и подпочвените води от замърсяване. Проектът е одобрен в началото на 2014 г., изпълнител на инженеринга е Консорциум „Еко Бау Търново 2014“, съставен от българските „Строймонтаж“ ЕООД, „Водстрой 98“ АД и „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД и унгарските фирми „МУТ – Унгария“ и „Евроасфалт епито еш шолгалто“. Вече са проведени процедурите по определяне на оператор, като системата ще бъде управлявана от четири български фирми. Старото сметище ще бъде рекултивирано също с европейско финансиране. Прогнозната стойност на този проект е около 4 млн. лв.