Новини

Бюджет 2016 на Бургас: Инвестиции във всички сфери на градското развитие

Благоустрояването на жилищните комплекси е акцент в общинската програма

Елица Илчева „Бюджет 2016 на Бургас осигурява инвестиции във всички сфери, които обуславят успешното развитие на един град – образование, здравеопазване, транспорт, култура, социални дейности, околна среда, спорт, модерни технологии, инфраструктура. Основен акцент в Бюджет 2016 г. е подобряването на средата за живот в жилищните комплекси“. Това заяви при представянето на Бюджет 2016 кметът на община Бургас Димитър Николов. Той уточни, че рамката от 164 млн. лв. и предвидените пера са динамични, тъй като все още вървят обществените обсъждания по кварталите и съставните селища. Бюджет 2016 стъпва върху предложенията и исканията на гражданите и е съставен така, че да осигури баланс между центъра на града и комплексите. За да се осъществят всички предвидени инвестиции и да се облекчат данъкоплатците, са впрегнати огромни усилия за разработването на европейски проекти. Залага се на интегриран финансов ресурс от собствени средства на община Бургас, външно финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Приоритети са облагородяването на междублоковите пространства и прилежащите улици, както и санирането на старите блокове. Благоустройства във всички комплекси са включени в капиталовата програма. Изпълнението ще е поетапно, като в най-напреднал стадий са проектите за „Меден рудник” и „Възраждане”. Там предстои изграждане на нови паркоместа, детски и спортни площадки, тротоари и пешеходни зони, паркови пространства. Предвидени са и съвременни решения за напояване, за събиране и оползотворяване на отпадъците. Ще се работи и в жилищните комплекси „Изгрев“, „Славейков“, „Зорница“, „Братя Миладинови“ и „Лазур“. Дейностите в тях ще продължат и през 2017 г. Само в „Меден рудник“ реализацията на предвидените за благоустройство зони ще подобри жизнената среда на над 18 000 жители. В най-големия бургаски комплекс цялостна реконструкция ще претърпи пешеходният подлез на бул. „Захари Стоянов“. Ще се изграждат както места за паркиране, така и настилки на тротоари и прилежащи улици, спортни игрища, детски площадки, кътове за отдих и зелени площи. Въвеждат се иновативни системи за оползотворяване на дъждовната вода и площадки за компостиране на растителни отпадъци, енергийно ефективно улично осветление. За Централна градска част и кв. „Възраждане“ през 2016 г. започват инвестиции, също свързани с обновяване на улици и междублокови пространства. Във „Възраждане“ ще бъдат ремонтирани участъците между улиците „Дебелт“ и „Гладстон“, „Христо Фотев“, „Цар Самуил“, „Македония“, „Пробуда“, „Любен Каравелов“ и „Левски“ заедно с междублоковите пространства. Бургас започва ускорена подготовка на проекти за селата, с които ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. В рамките на период 2014 - 2020 общината за първи път има правото да се включи в ПРСР. Пълна промяна за жилищни сгради и обществени пространства Едновременно с подобряване на жизнената среда в междублоковите пространства през 2016-а ще тръгне с по-бързи темпове санирането на старите жилищни блокове. Пълна промяна ще претърпят 180 от тях във всички комплекси. Продължава и благоустрояването на обществено значими пространства. В началото на годината започва реконструкцията на площад „Жени Патева“ пред Стария съд. Проектът предвижда благоустрояване на площадното пространство с възможност за масови прояви и временни изложби на открито, разполагане на детска площадка за възрастова група от 3 до 12 г., изграждане на места за отдих на открито, възстановяване на тротоарни и алейни настилки, елементи на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично и алейно осветление, обновяване на зелените площи, видео наблюдение. Съвместно с държавата ще започне изграждането на Морски експозиционен център, който ще бъде разположен между старата Магазия и Морската гара. Предстои пълно подновяване на историческото ядро на Морската градина, както и реализирането на втория етап от реконструкцията на ул. „Батенберг“. През тази година ще приключи и цялостното укрепване и възстановяване на стенописите в храм „Св. св. Кирил и Методий“. Инвестиции в образованието Започва строителството на учебен корпус „Ал. Г. Коджакафалията“ и на нова детска градина към сега съществуващата „Чайка“ в „Меден рудник”. В село Маринка през 2016-а ще отвори врати нова ЦДГ, а в квартал „Сарафово“ предстои завършването на детска ясла. Ще се проектира и детска градина в квартал „Горно Езерово”. Средства ще се инвестират и за възраждане на професионалните гимназии. Предвидено е обновяване на сградите и съвременно оборудване на специализираните кабинети в шестте големи професионални училища на Бургас – Механотехникум, Електротехникум, Гимназия по туризъм, Строителен техникум, Търговска гимназия, Професионална гимназия по транспорт. Стартира превръщането на ученическите дворове в модерни зони за спорт и отдих със съвременни настилки и уреди. Ще се започне с училищата „Елин Пелин“ и „Кирил и Методий“, впоследствие с „Братя Миладинови“ и „Васил Априлов“. Основен ремонт на кухни и ново кухненско оборудване ще има във всички детски градини в община Бургас. Превръщането на училищните столове в модерни, красиви и удобни места за пълноценно хранене ще е тенденцията през следващите години. През 2016-а пълна промяна пилотно ще претърпят столовите помещения в училищата „Кирил и Методий“ и „Петко Росен“. Кметът Димитър Николов обяви, че е в напреднала комуникация с ръководството на Националната художествена академия за откриването на клон в Бургас. Дългоочакваната сграда за нова градска библиотека с музей на съвременното изкуство на мястото на бившето немско училище започва да се строи през 2016-а. Предстои изпълнението на втория и третия етап на проекта за благоустрояване на археологически комплекс „Акве Калиде”. Нови обекти за здравеопазване и социални грижи 500 000 лв. ще инвестира общината през 2016 г. за изграждането на Медицинския факултет към университет „Проф. д-р Асен Златаров”. През годината ще заработи и новият здравен пункт в кв. „Крайморие“. Строителството на отделение за химиотерапия и закупуването на съвременна медицинска техника ще е основна задача през 2016 г. Предстои и откриването на ново дерматологично отделение в МБАЛ и закриването на старото. Започва изграждането на няколко социални обекта: Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания в парка на вилна зона „Минерални бани”, Дневен център за хора с ментални проблеми (ще бъде изграден на мястото на бившия Отрезвител), Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства, Дневен център за деца с увреждания в Приморски парк, Център за жертви на сексуално насилие. Продължава модернизацията на обществения транспорт Ще се изграждат обходни маршрути, с които ще се облекчава трафикът. Предстои въвеждането на интегрираните системи за управление на транспорта – информационни табла, видео наблюдение, електронна билетна система и въвеждането на бързата автобусна линия. През 2016 г. ще бъдат завършени велоалеите до Сарафово, местността Пода, Минерални бани. През първите месеци на 2016 г. се очаква да приключи проектът за кръгово кръстовище „Трапезица“. Водните проекти и околната среда не са забравени Продължават строителните дейности на ВиК мрежите в кварталите „Черно море“ и „Рудник“ с изграждане на напорен тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води до ПСОВ Ветрен. Започва и II етап на канализация в град Българово, където ще бъде направена мрежа с обща дължина 12 981 м. На финален етап са водните цикли във кв. „Ветрен“, Минерални бани и кв. „Банево“, ще се финализира и канализацията в с. Маринка. След първите три мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, които функционират в кв. „Възраждане“, жк „Лазур“ и ЦГЧ, в инвестиционната програма на общината е предвидено изграждане на още 6 такива, които да обслужват и останалите жилищни квартали. Ще се правят и подземни контейнери за отпадъци. Дейностите по корекцията на река Отманлийска включват направата на нов оточен канал и укрепването на крайбрежието Бургас – Сарафово заради свлачищните процеси.