Новини

Общ приоритет на България и Съвета на Европа са безпристрастната и независима съдебна система

Акцент при посещението на министър Екатерина Захариева в Съвета на Европа беше срещата с генералния секретар на организацията Торбьорн Ягланд. Основни теми на разговора бяха реформата в съдебната система и конституционните промени в България. Министър Захариева отбеляза, че целите на съдебната реформа са повишаване на доверието на хората в институциите и постигане  на независимост на съдебната система, така че да отговори на обществените очаквания. Генералният секретар сподели, че независимостта и безпристрастността на магистратите в Европа са и един от неговите основни приоритети за утвърждаване на върховенството на закона. Генералният секретар Ягланд  заяви, че се работи по специален план за действие в тази област. Той подкрепи съвместната им инициатива с министъра на правосъдието за провеждане на конференция „Независима и безпристрастна съдебна система като условие за върховенството на закона в държавите-членки“ в рамките на българското председателство на Съвета на Европа през пролетта на 2016 г. в София. Осигуряването на право на справедлив процес и ефективна защита правата на човека е една от целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, подчерта правосъдният министър при срещата си с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Гуидо Раймонди. Министър Захариева беше категорична, че спазването на правата на човека е показател за развитието на демокрацията в една страна. Беше потвърдена волята на българското правителство да продължи работата по съдебната реформа, което ще допринесе и за намаляване на висящите дела пред Европейския съд по правата на човека. Министър Захариева приветства намерението на Съда да мотивира решенията си, когато отхвърля като недопустими подадени жалби от граждани. От своя страна,  председателят Гуидо Раймонди поздрави България за добрата и ефективна работа на командированите български съдии. Той отбеляза и финансовия принос на България към Фонда за подпомагане на Съда като една от малкото държави-членки, които оказват подкрепа. Друг акцент по време на работната среща в Съда бяха предприетите усилия от българските власти за справяне с проблемите в местата за лишаване от свобода. Мерките в тази насока са както законодателни - изменения на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, така и практически – подобряване на условията в местата за лишаване от свобода и обучение на персонала за справяне с основни предизвикателства в работата. Очаквам вашите идеи и предложения по проекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. С тези думи правосъдният министър се обърна към командированите български съдии и юристи, работещи в администрацията на Съда. В приятелски разговор, министърът ги увери, че могат да разчитат на нейната подкрепа и че високо цени техния професионализъм и работата им за България. Становището на Венецианската комисия за промените в българската Конституция и бъдещите промени в Закона за съдебната власт бяха основни теми по време на срещата на правосъдния министър и председателя на Венецианската комисия Джани Букикио. По време на срещата беше обсъдена и възможността Венецианската комисия да даде становище по ключови изменения в Закона за съдебната власт. Министър Захариева представи функциите и състава на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформа като форум за обсъждане с представители на съдебната власт, институциите, професионалната и академичната общности и неправителствените организации. Правосъдният министър отново подчерта, че основен приоритет е изработването на промените в Закона за съдебната власт в срок, които също ще бъдат дискутирани в Съвета. По време на работното и посещение министър Захариева се срещна и с генералния директор по Права на човека и върховенство на закона в Съвета на Европа Филип Боая. Акцент в разговора  бяха взетите мерки от българските власти за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода, както и ефективното прилагане на препоръките на Комитета против изтезанията и решението по делото „Нешков и други“ относно проблемите в затворите и арестите. Беше отчетен фактът, че българското правителство вече има конкретен план за действие по проблема и го изпълнява. Министър Захариева уточни, че се очаква мерките по него да дадат резултат до края на 2016 г. Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на закон за изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който предвижда подобряване на условията за престой в местата за лишава от свобода, съобразно европейските стандарти. Предприемат се сериозни мерки срещу насилието в местата за лишаване от свобода, както и срещу корупцията, пренаселеността там и лошите материални условия, увери правосъдният министър. От своя страна Боая предложи експертната подкрепа на Съвета на Европа за обучението на служителите на затворите в България. На работна среща с представители на Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова отчете напредъка на България по Плана за действие в изпълнение на решението по делото „Нешков и други срещу България“. Зам.-министърът акцентира, че заложените мерки в плана ще бъдат изпълнени до декември на 2016 г.