Новини

Павлова се срещна с представители на сдружение „Да запазим плаж Корал“

По покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се проведе работна среща с представителите от сдружение „Да запазим плаж Корал“ Атанас Русев, Кирил Петков и Никола Минчев. Разговорът беше иницииран във връзка с протеста на сдружението, с който неговите членове искат тази крайбрежна ивица да бъде запазена в сегашното й състояние. На нея министър Павлова запозна екоактивистите със законовите принципи за стопанисване и управление на плажовете. Конкретно за плажа „Корал“ министър Павлова изложи аргументите, посочени в доклада на оценителната комисия до Министерския съвет, с които се предлага прекратяване на процедурата за концесионирането му като екоплаж заедно с плаж „Делфин“ и откриването на нова процедура за екоконцесия с допълнителни изисквания за екологична ефективност. Регионалният министър посочи, че новата процедура за концесия ще бъде обявена веднага след произнасянето на ВАС, където в момента тече обжалване. На срещата беше обсъдена идеята на Сдружението няколко плажа да бъдат запазени като диви и да не се отдават под наем или на концесия. Сред тях са „Корал“, „Бяла – Карадере“, къмпинг „Делфин“ и други, за които също така да има и забрана за диво къмпингуване с цел максимално запазване на автентичния им вид. Министър Павлова принципно подкрепи предложението и заяви, че то трябва да бъде подложено на обществено обсъждане, на което да се вземат предвид мненията на всички заинтересовани страни. Също така Сдружението пое ангажимент да инициира това предложение като законодателна промяна с цел регулиране на статут на диви плажове в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Ако идеята срещне широка обществена подкрепа, е необходимо да бъде предложена промяна в нормативната уредба на няколко закона, което би позволило тези плажове да бъдат включени в списъка за защитените територии.