Новини

ЕК отпуска пари за газови връзки в района на ЦИЕ

Европейската комисия съобщи днес, че отпуска 217 млн. евро за 15 проекта от енергийната инфраструктура в Централна и Източна Европа.
Ще се финансира изграждането на връзки между газопреносните мрежи на Румъния, България, Австрия и Унгария. В решението на ЕК се отбелязва се, че това е важно развитие на европейския газов пазар, с което ще стане възможен преносът на газ от Каспийския регион и други възможни източници, включително през терминалите за втечнен газ, до Централна Европа. Българското дружество "Булгартрансгаз" получава 850 000 евро, за да проучи възможностите за подобряване, разширяване и ремонт на газопреносната мрежа у нас. Очаква се проучването да очертае възможностите за увеличаване на способностите за пренос на газ от и към Гърция, Румъния, Македония и Турция.