Новини

Теменужка Петкова: Три са най-важните приоритети в енергетиката, чието успешно изпълнение ще даде видим резултат в дългосрочен план

IMG_0954 Три са най-важните приоритети в енергетиката, чието успешно изпълнение ще даде видим резултат в дългосрочен план.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в десетата годишна среща на бизнеса с правителството. Пред участниците във форума тя акцентира върху финансовото стабилизиране на сектора, преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси. Министър Петкова акцентира върху финансовите резултати на държавните дружества от енергийния сектор, които тя определи като оптимистични. По първоначални данни НЕК свива загубата си спрямо 2014 г. с повече от 350 млн. лв. и ще завърши годината с негативен финансов резултат от 220 млн. лв., съобщи Петкова. Освен това, електрическата компания за първи път реализира печалба от регулаторната си дейност. Очаква се ЕСО да увеличи печалбата си три пъти през 2015 г. спрямо предходната година. Булгаргаз също ще отчете печалба за миналата година благодарение на доброто управление на дружеството. „Тези числа са ясен знак за стабилизирането на сектора – необходимо условие за неговото устойчиво развитие в полза на бизнеса и битовите потребители“, посочи още енергийният министър. Дългоочакваният преход към свободен пазар на електроенергия също вече е факт с първия ден реална работа на борсата, каза още министър Петкова. Като най-сериозните предимства на либерализираният пазар тя посочи прозрачното ценообразуване и справедливостта за всички участници в енергийния сектор и за потребителите. През първия ден реална работа на борсата са сключени 24 сделки при средна цена 44.05 лв./мегаватчас. Наред с прехода към пълна либерализация на пазара, държавата е ангажирана сериозно и с адекватна защита на уязвимите потребители. По думите на министър Петкова в рамките на съвместна работна група с Европейската комисия до края на април предстои да бъдат изяснени критерии за определяне на уязвимите потребители и механизми за тяхната защита. Диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси е третият основен енергиен приоритет, чието изпълнение трябва да осигури устойчивост и конкурентни цени за потребителите, посочи още Петкова. По нейните думи, в съответствие с приоритетите на Европейския енергиен съюз българското правителство разработи концепцията за газов хъб Балкан, който намери място сред проектите от общ интерес за ЕС. Реализацията му ще ни осигури възможност за развитие на пазарите и задълбочаване на конкуренцията в полза на българските потребители и бизнеса, посочи още енергийният министър.