Новини

Започна окончателното приемане на новия ЗОП

Народните представители започнаха разглеждането на второ четене на проекта на новия Закон за обществените поръчки. Той бе внесен на 12 август 2015 г. от Министерския съвет и приет на първо четене на 29 октомври 2015 г. В документа се транспонират европейските директиви, свързани с търговете и концесиите. Той трябва да влезе в сила от април т.г. Законопроектът е рамков, към него ще бъде изготвен правилник за прилагането му. Текстовете на законопроекта бяха приети на второ четене от парламентарната Комисия по правни въпроси през изминалата седмица. В новия ЗОП се уреждат новите правила за възлагане на обществените поръчки, за публичност и прозрачност, изисквания към кандидатите за участие и други. Стойностният праг за строителство ще е по-голям или равен на 5 млн. лв., за доставки – 262 077 лв., 500 хил. лв. – за услуги. В законопроекта се съдържат правилата за обжалване и контрол върху процедурите за обществени поръчки. Разработен е и изцяло нов национален ред за възлагане на търгове под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.