Новини

Народните представители приеха стойностните прагове при търговете

Народните представители приеха стойностните прагове при търговете при второ гледане на ЗОП в пленарна зала. За строителство стойността е 5 млн.лв., за доставка и услуги – 264 033 лв., за услуги по приложение №2 – 500 хил. лв. Възложителите ще могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност по-малко от 50 хил. лв. при строителство, 70 хил. лв. – при услуги по приложение №2, и при 30 хил. лв. – при доставки и услуги извън тези по т.2. Възложителите ще могат да прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до опраделени лица, когато търговете имат прогнозна стойност от 270 хил. лв. до 5 млн. лв. за строителство, за доставки или услуги от 70 хил. лв. Депутатите приеха и методите за изчисляване на прогнозната стойност на търговете. Очаквайте подробности.