Новини

Депутатите приеха какво трябва да съдържа тръжната документация

Документацията трябва да съдържа техническа спецификация, инвестиционни или други проекти, когато се изисквата за подготовката на оферта. Това приеха народните представители при разглеждането на Закона за обществените поръчки на второ четене. Към документацията трябва да има методика за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо, образци на документи, както и указания за подготовката им, проект на договор. Ако документацията е конкурсна, към нея трябва да има проектната задача и указанията за изпълнението й, всички технически данни, критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оцента на проекта. Възложителите трябва да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията от датата на обявявавено на търга. Депутатите приеха и правилата за обявление за възлагане на поръчките.