Новини

Поръчките ще могат да бъдат възлагани чрез централизирана електронна платформа

Поръчките ще могат да бъдат възлагани чрез централизирана електронна платформа. Това приеха при разглеждане на второ четене на Закона за обществените поръчки народните представители. На платформата ще бъдат публикувани решенията и обявленията от Регистъра на обществените поръчки и документацията за обществените поръчки. Чрез нея  ще могат да се извършват запитвания и предоставяне на разяснения, изпращане на покани, подаване на заявления за участие и оферти, оценяване на оферти, сключване на договор, подаване на заявки по договори, фактуриране, разплащане, обмен на друга информация и документи. Условията за използване на платформата се уреждат с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Очаквайте подробности.