Новини

ЕК благодари на Георги Пирински за приноса му при създаването на платформа срещу недекларирания труд

В писмо до Томас Хендъл, председател на Комисията по заетостта в Европейския парламент, ресорният генерален директор в Европейската комисия Мишел Сервоз изразява своята специална благодарност за успешното приключване до края на 2015 г. на две важни законодателни инициативи - създаването на Платформа за справяне с недекларирания труд с докладчик Георги Пирински от Групата на социалистите, както и  разширяването на компетенциите на Европейската мрежа за службите по заетостта с докладчик Хайнц Бекер от ЕНП. В писмото ясно е откроена ролята на докладчиците за постигане на необходимото съгласие за приемането на тези решения от двете законодателни институции - Европейският парламент и Съветът на министрите. В частност, с Платформата се създава нова форма на сътрудничество, която не само следва да ограничава и предотвратява работата на „черно“, но и да разработва подходи за превръщането на недекларирания в законно регулиран труд, осигуряващ защита както на правата на работниците за справедливо заплащане и осигуровки, така и на фирмите срещу нелоялната конкуренция от недобросъвестни работодатели, експлоатиращи такъв труд. Сега предизвикателството е пред правителствата и социалните партньори активно да се ангажират в дейността на Платформата - потребност с особена актуалност за българското правителство, синдикатите и работодателите.