Новини

ИАНМСП и Майкрософт представиха програмата "Модерният бизнес"

_MG_9789 На пресконференция министърът на икономиката Божидар Лукарски, изп.-директор на ИАНМСП Мариета Захариева и изп.-директор на Майкрософт България Петър Иванов представиха програмата "Модерният бизнес". Тя ще бъде насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса на малките и средни предприятия. "Предприемачите трябва да отделят време, за да оценят възможностите на IT услугите", посочи министър Лукарски. "Особено се радвам, че програмата е насочена именно към малките и средни предприятия. IT индустрията в България се отличава с висока добавена стойност и динамично развитие. Бързото разпространение на мобилните комуникации отваря на нови пазарни ниши и възможност за IT предприятията", заяви той. По думите му, те също така разширяват обхвата на включване на информационни технологии в различни сектори и традиционни отрасли. "Предприемачите трябва да отделят време и усилия, за да оценят възможностите на информационните технологии към днешна дата", поясни министърът. "Те трябва да се научат как IT технологиите могат да доведат до разработването на нови услуги. Ако се ограничат разходите за информационни продукти и техника би могло да се очакват гъвкави и информативни производства", посочи министър Лукарски. "От друга страна IT специалистите могат да им помогнат за оптимизиране на бизнес процесите, само ако получат сигнал от компаниите за конкретните нужди. Това е предизвикателството пред IT специалистите - да посочат на колегите си от бизнеса технологичните решения, чрез които продукцията им да бъде с по-висока добавена стойност", поясни министър Лукарски. Той изложи данни, според които над 3,8 милиона са потребителите в страната ни на интернет. "България заема 7-ма позиция в Източна Европа по използването на мобилен интернет. Нарежда се след Словакия, Сърбия и Чехия, но изпреварва държави като Молдова, Словения и Румъния ", добави министър Божидар Лукарски. "За сметка на това степента на приложение на облачните услуги в България е сравнително ниска, поради малкия пазар", поясни министърът. "В непрекъснато променящата се бизнес среда, IT иновациите помагат на МСП да се развиват, да имат по-лесен достъп до нови клиенти и да разширяват бизнеса си в нови територии, включително и извън България. Все повече компании се замислят не само за ефективност, но и за сигурност и навременни анализи на данни, които подкрепят взимането на информирани решения", коментира Мариета Захариева. Програма "Модерният бизнес" позволява на МСП да се възползват от безплатно внедряване и консултации за използване на максималните възможности на услугите, включени в Office 365, както и от редица специализирани бизнес обучения.