Новини

България получи 12,3 млн. лв. по Фонд „Солидарност” от ЕК

България получи 12,3 млн. лв. по Фонд „Солидарност“ от ЕК. Финансовата помощ е отпусната във връзка с щетите от бедствията, настъпили в периода 30 януари – 4 февруари 2015 г., засегнали територията на цялата страна. Средствата ще се предоставят на Министерството на здравеопазването за извършени ремонтно-възстановителни дейности на „МБАЛ-Силистра АД“, на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на общините Доспат, Долни чифлик, Смолян, Ардино, Девин, Сливен, Кирково, Златоград, Благоевград, Тополовград, Крумовград, Симитли, Оряхово, Бургас и Дългопол. Договорите за финансиране с бенефицентите бяха сключени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Контрактите бяха разписани от зам.-министърът и национален координатор на помощта от фонда Деница Николова и представители на изпълнителните органи, които ще бъдат субсидирани. Първият договор разписа инж. Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, на която се предоставя най-голям ресурс от малко над 6 млн. лв. На церемонията присъстваха министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. „Държавата ни получава 12,3 млн. лв. от фонд „Солидарност“ за покриване на щетите от снеговалежите, наводненията и свлачищата, които сполетяха страната ни през зимата на 2015 г. С 8 млн. лв. от тях ще бъдат възстановени вече извършени спешни мерки и аварийни дейности, направени непосредствено след самото бедствие, от общините и институциите. Разликата от над 4 млн. лв. ще бъде инвестирана в допълнителни дейности“, заяви Лиляна Павлова. Тя припомни, че по Фонд „Солидарност” на ЕК България кандидатства с общо 3 заявление в периода 2014 – 2016 г. Първото е било за преодоляване на последствията от бедствието от наводнението през юни 2014 г. с декларирани щети в размер на 311 млн. евро. По думите й, второто е било за преодоляване на щетите от бедствието в Мизия отново през 2014 г. с щети в размер на 75, 191 млн. евро. Третото е било за наводнения и аварии в периода януари – февруари с щети в размер на 243, 3 млн. евро, в рамките на което получихме последните 12,3 млн. лв. за общо 17 проекта, които трябва да бъдат финализирани до 1 юни 2017 г. С тях страната ни е достигнала максималният наличен ресурс по фонда. „Общата стойност, което държавата ни получи от Фонд „Солидарност” е малко над 36 млн. лв.”, обясни министър Павлова. По първото заявление са сключени 21 договора за над 20,3 млн. лв. Към момента всички проекти са в процес на реализация и приключват процедурите за избор на изпълнител. Крайният срок за финализирането на дейностите по тях е 8 октомври 2016 г. По второто заявление са одобрени 4 проекта по които са предоставени близо 3,8 млн. лв. И тези договори са в процес на реализация, като в момента се провеждат процедурите за избор на изпълнител. Крайният срок за приключването им е 24 февруари 2017 г. „Тези проекти са важни и поради причината, че ни очакват сериозно снеготопене и пролетта отново ще имаме повишаване на нивото на реките, очакваме почистване и компрометиране. За това мерките които финансираме е важно да бъдат осъществени максимално бързо, за да възпрепятстваме проблемите”, допълни Лиляна Павлова. Министърът на здравеопазването Петър Москов посочи, че отпуснатата помощ е пример за солидарност. „Няма значение дали е европейска или човешка. Солидарността е важна и не само от мащаба, а от навременността, и в това, че покрива конкретна нужда и проблем“, посочи здравният министър. Той обясни, че проектът на здравното министерство е за извършени ремонтно-възстановителни дейности на „МБАЛ-Силистра АД”. До сега болницата, която е строена в средата на миналия век, се е наводнявала при всеки по-сериозен валеж или снеготопене заради старата и амортизирана канализация. С парите по проекта ще се оправят щетите, които има от предишни бедствия и ще се предотвратят нови такива, обясни доктор Москов. „Това е конкретната помощ за хората от Силистра, които вече няма да се притесняват, а персоналът няма да се страхува от дъждовете. Това се нарича солидарност, благодаря на МРРБ за екипната работа. Това са добри неща, които няма кой да отрече“, каза още здравният министър.