Новини

Лукарски даде старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия

Приветствам програмата „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия в България. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски  на пресконференция, на която бе представена стартиращата програма „Модерният бизнес“. Тя е съвместна инициатива на  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и „Майкрософт България“ и включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения, както и бизнес обучения в посока подобряване на конкурентоспособността на предприятията с фокус върху бизнес планирането и дигиталния маркетинг. „Стартирането на програмата „Модерният бизнес“ е в синхрон с приоритета на Министерство на икономиката за развитие на икономика на знанието, базирана на новите технологии и иновациите“ каза още Лукарски при представянето й.  Министърът на икономиката изтъкна, че ИТ индустрията в България се отличава с висока добавена стойност и динамично развитие. По думите му бързото разпространение на мобилните комуникации отваря нови пазарни ниши и възможности за ИТ предприятията, което също така разширява обхвата на включване на информационните технологии в значими икономически области като здравеопазването, образованието, комуналните услуги, управлението на частния и публичен сектор и  развитието на традиционните отрасли. Лукарски  бе категоричен, че предприемачите трябва да отделят време и усилия, за да оценят възможностите на информационните технологии, както и че трябва да се научат как ИКТ могат да доведат до разработване на нови бизнес продукти и услуги. “ИТ специалистите могат да помогнат за оптимизиране на бизнес процесите. Това е предизвикателството пред тях, да посочат на колегите си от бизнеса технологичните решения, чрез които продукцията им да създава по-голяма добавена стойност“, допълни той. Министър Лукарски посочи, че българските фирми стават все по-технически грамотни, като цитира данни, според които 93% от предприятията използват компютри, а над 91% използват интернет. Ръст бележи и интернет търговията като се очаква тя да нарасне с 39.7% през периода 2015-2019. Той изложи и други данни, според които над 3,8 милиона са потребителите в страната ни на мобилен интернет, като България заема 7-ма позиция в Източна Европа по този показател. За сметка на това степента на приложение на облачните услуги в България е сравнително ниска, поради малкия пазар", допълни министърът. „Поради бурното развитие на технологиите, българският малък и среден бизнес има нужда от подпомагане чрез подобни инициативи, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономика и търговия“, завърши той. При представянето на Програмата "Модерният бизнес" изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева обяви, че това се прави за първи път в България и е важно за фирмите. "Програмата е насочена към бизнеса, един от големите плюсове е, че ще правим срещи с фирми по региони, за да достигнат възможностите, които предлагаме, до повече места ", посочи тя. Изпълнителният директор на „Майкрософт България“ г-н Петър Иванов изтъкна, че програмата е нещо, което се прави практически за българската икономика. „Облачните услуги, които осигуряваме са насочени към малките и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката и допълнителната работа с тях ще доведе до ускоряването й“, допълни той.