Новини

Парламентът одобри промяна в критериите за представителност на синдикатите и работодателите

Народните представители одобриха на първо четене промяна в Кодекса на труда, засягаща критериите за представителност на синдикатите и работодателските организации.В мотивите към законопроекта се посочва, чe той се съобразява с диференциацията и разнообразието на отделните работодателски организации, предотвратява опасността от деформация на пазарната среда и риска от монополизъм, като създава условия за пропорционалност, максимална представителност и баланс на участниците в социалния диалог. Досега от бизнес сдруженията се изискваше да обединяват браншови структури или предприятия с поне 100 хил. заети. Според приетата промяна изискването се намалява на поне 50 хил. служители. Има и понижение на критериите и на синдикатите от 75 хил. на 50 хил. души. Статутът на национално представителна организация дава възможност за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество, надзора на Националния осигурителен институт и здравната каса и други институции, ръководени на трипартитен принцип и съответно възможности за влияние върху множество решения, между които формирането и изразходването на бюджета и законодателството в тази област. Същевременно депутатите отхвърлиха предложението на колегата си Георги Кадиев платеният отпуск да се увеличи от 20 на 25 дни.